Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Organizational Culture as the Driver of Dense Intra-organizational Networks

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
ECKENHOFER, Eva Maria a Maria ERSHOVA. Organizational Culture as the Driver of Dense Intra-organizational Networks. Journal of Competitiveness [online]. 2011, vol. 3, iss. 2, s. 28-42. [cit. 2021-04-19]. ISSN 1804-1728. Dostupné z: https://www.cjournal.cz/index.php?hid=clanek&bid=archiv&cid=56&cp=.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution 4.0 International