Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

The Feasibility of Fuzzy Sets Utilization in Quantifying the Results of Company Self-evaluation in Accordance With the EFQM Excellence Model

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
CHODÚR, Miroslav, Jiří SVOBODA (ÚFÚ) a Přemysl PÁLKA. The Feasibility of Fuzzy Sets Utilization in Quantifying the Results of Company Self-evaluation in Accordance With the EFQM Excellence Model. Journal of Competitiveness [online]. 2011, vol. 3, iss. 2, s. 99-109. [cit. 2021-04-18]. ISSN 1804-1728. Dostupné z: https://www.cjournal.cz/index.php?hid=clanek&bid=archiv&cid=61&cp=.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution 4.0 International