Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

The effect of sterilization on size and shape of fat globules in model processed cheese samples

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
TREMLOVÁ, Bohuslava, Pavel ŠTARHA, František BUŇKA, Zuzana GISTINGROVÁ a Jan HRABĚ. The effect of sterilization on size and shape of fat globules in model processed cheese samples. Acta Veterinaria Brno [online]. 2006, vol. 75, iss. 3, s. 419-425. [cit. 2024-05-29]. ISSN 0001-7213. Dostupné z: http://actavet.vfu.cz/75/3/0419/.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 Unported Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 Unported