Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Artificial neural networks in artificial time series prediction benchmark

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
SÁMEK, David a David MAŇAS. Artificial neural networks in artificial time series prediction benchmark. International Journal of Mathematical Models and Methods in Applied Sciences [online]. 2011, vol. 5, iss. 6, s. 1085-1093. [cit. 2021-07-24]. ISSN 1998-0140. Dostupné z: http://www.naun.org/main/NAUN/ijmmas/20-869.pdf.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články