Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Fatty acid composition of camelina sativa as affected by combined nitrogen and sulphur fertilisation

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
ŠÍPALOVÁ, Markéta, Tomáš LOŠÁK, Jaroslav HLUŠEK, Johann VOLLMANN, Jozef HUDEC, Radek FILIPČÍK, Michal MACEK a Stanislav KRÁČMAR. Fatty acid composition of camelina sativa as affected by combined nitrogen and sulphur fertilisation. African Journal of Agricultural Research [online]. 2011, vol. 6, iss. 16, s. 3919-3923. [cit. 2024-03-04]. ISSN 1991-637X. Dostupné z: http://www.academicjournals.org/ajar/PDF/pdf2011/18%20Aug/Sipalova%20et%20al.pdf.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution 4.0 International