Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Mathematical evaluation of the amino acid and polyphenol content and antioxidant activities of fruits from different apricot cultivars

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
SOCHOR, Jiří, Helena ŠKUTKOVÁ, Petr BABULA, Ondřej ZÍTKA, Natalia CERNEI, Otakar ROP, Boris KRŠKA, Vojtěch ADAM, Ivo PROVAZNÍK a René KIZEK. Mathematical evaluation of the amino acid and polyphenol content and antioxidant activities of fruits from different apricot cultivars. Molecules [online]. 2011, vol. 16, iss. 9, s. 7428-7457. [cit. 2023-02-09]. ISSN 1420-3049. Dostupné z: http://www.mdpi.com/1420-3049/16/9/7428/.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported