Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Intrinsic viscosity and conformational parameters of chitosan chains

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
HALABALOVÁ, Věra, Lubomír ŠIMEK a Pavel MOKREJŠ. Intrinsic viscosity and conformational parameters of chitosan chains. Rasayan Journal of Chemistry [online]. 2011, vol. 4, iss. 2, s. 223-241. [cit. 2024-06-20]. ISSN 0974-1496. Dostupné z: http://rasayanjournal.com/View-document/482-INTRINSIC-VISCOSITY-AND-CONFORMATIONAL-PARAMETERS-OF-CHITOSAN-CHAINS.html.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články