Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Computer simulation of bound component washing to minimize processing costs

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
JANÁČOVÁ, Dagmar, Hana CHARVÁTOVÁ, Karel KOLOMAZNÍK, Vladimír VAŠEK, Pavel MOKREJŠ a Rudolf DRGA. Computer simulation of bound component washing to minimize processing costs. Acta Montanistica Slovaca [online]. 2011, vol. 16, iss. 1, s. 39-46. [cit. 2023-03-25]. ISSN 1335-1788. Dostupné z: http://actamont.tuke.sk/pdf/2011/n1/06_Janacova.pdf.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution 4.0 International