Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Způsob výroby piva a nápoje na bázi piva modifikovaného tekutou ovocnou a/nebo zeleninovou složkou

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace patentu:
KOZÁK, Vratislav a Jan HRABĚ. Způsob výroby piva a nápoje na bázi piva modifikovaného tekutou ovocnou a/nebo zeleninovou složkou. IPC: C12C 5/02. Česká republika. Patentový spis, CZ 2008-520 A3. Dostupné také z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1080077&lan=cs.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články