TBU Publications
Repository of TBU Publications

Fortifikovaná kultivační matrice pro výrobu kyseliny mléčné jako monomeru k výrobě polylaktidu

DSpace Repository


Find Full text Export to RefWorks
   


Files in this item

ČSN ISO 690:2011 citation

Citace užitného vzoru:
SEDLAŘÍK, Vladimír, Pavel KUCHARCZYK, Petr SÁHA, Pavel VALÁŠEK, Jan DRBOHLAV, Jitka PEROUTKOVÁ, Antonín NEHYBA, Michael BINDER a Alexandra ŠALAKOVÁ. Fortifikovaná kultivační matrice pro výrobu kyseliny mléčné jako monomeru k výrobě polylaktidu. IPC: A23C 21/02. Česká republika. Užitný vzor, CZ 2011-24702 U1. Dostupné také z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1702097&lan=cs.

These citations are software generated and may contain errors. To verify accuracy, check the appropriate style guide.

Related articles