Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Fortifikovaná kultivační matrice pro výrobu kyseliny mléčné jako monomeru k výrobě polylaktidu

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace užitného vzoru:
SEDLAŘÍK, Vladimír, Pavel KUCHARCZYK, Petr SÁHA, Pavel VALÁŠEK, Jan DRBOHLAV, Jitka PEROUTKOVÁ, Antonín NEHYBA, Michael BINDER a Alexandra ŠALAKOVÁ. Fortifikovaná kultivační matrice pro výrobu kyseliny mléčné jako monomeru k výrobě polylaktidu. IPC: A23C 21/02. Česká republika. Užitný vzor, CZ 2011-24702 U1. Dostupné také z: https://isdv.upv.cz/webapp/resdb.print_detail.det?pspis=PUV/24702.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články