Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Způsob vizualizace časově proměnných dějů

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace patentu:
PATA, Vladimír a David MAŇAS. Způsob vizualizace časově proměnných dějů. IPC: G03B 15/03. Česká republika. Patentový spis, CZ 2009-251 A3. Dostupné také z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1274768&lan=cs.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články