TBU Publications
Repository of TBU Publications

Způsob vizualizace časově proměnných dějů

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Způsob vizualizace časově proměnných dějů cs
dc.title Visualization method of time variable processes en
dc.contributor.author Pata, Vladimír
dc.contributor.author Maňas, David
dc.type patent
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) cs
dc.publisher Tomas Bata University in Zlín en
dc.relation.uri http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1274768&lan=cs
dc.description.abstract Snímky vytvořené snímáním příslušného děje (1, 2, 3, 4) dvojicí kamerových systémů (KS 1, KS 2) ze dvou snímacích míst tak, že osy objektivů umístěných v těchto snímacích místech svírají úhel v intervalu od 90° do 180°. Podle charakteristického elementu obrazu, zejména pak charakteristického bodu, hrany nebo úhlu, se skládají v daném časovém okamžiku vždy do jednoho duálního snímku filmu duálních snímků příslušného děje (1, 2, 3, 4). cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1002576
utb.identifier.obdid 43873287
utb.source p-upv
dc.date.accessioned 2012-02-07T10:16:56Z
dc.date.available 2012-02-07T10:16:56Z
utb.identifier.upv1 2009-251
utb.identifier.upv2 305008
utb.identifier.mpt G 03 B 15/03, G 01 N 3/00
utb.date.registered 2009-04-21
utb.patent.type A3
utb.patent.uri http://spisy.upv.cz/Applications/2009/PPVCZ2009_0251A3.pdf
utb.patent.state Valid document
utb.identifier.ipc G03B 15/03
utb.identifier.ipc G01N 3/00
utb.contributor.internalauthor Pata, Vladimír
utb.contributor.internalauthor Maňas, David
Find Full text

Files in this item

Show simple item record