Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Zařízení k povrchovému opracování opravených polymerních trnů pro kontinuální vytlačování dutých profilů

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace užitného vzoru:
DVOŘÁK, Zdeněk, Imrich LUKOVICS, Milan ŽALUDEK a Ladislav KRESTA. Zařízení k povrchovému opracování opravených polymerních trnů pro kontinuální vytlačování dutých profilů. IPC: B29C 53/82. Česká republika. Užitný vzor, CZ 2008-20625 U1. Dostupné také z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1224289&lan=cs.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články