TBU Publications
Repository of TBU Publications

Zařízení k povrchovému opracování opravených polymerních trnů pro kontinuální vytlačování dutých profilů

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Zařízení k povrchovému opracování opravených polymerních trnů pro kontinuální vytlačování dutých profilů cs
dc.title Device for surface treatment of repaired polymeric mandrels for continuous extrusion of tubular sections en
dc.contributor.author Dvořák, Zdeněk
dc.contributor.author Lukovics, Imrich
dc.contributor.author Žaludek, Milan
dc.contributor.author Kresta, Ladislav
dc.date.issued 2009-03-16
dc.type utilityModel
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) cs
dc.publisher Tomas Bata University in Zlín en
dc.relation.uri http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1224289&lan=cs
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1002575
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/11:43867216!RIV12-MSM-28110___
utb.identifier.obdid 43860907
utb.source p-upv
dc.date.accessioned 2012-02-07T10:16:56Z
dc.date.available 2012-02-07T10:16:56Z
utb.identifier.upv1 2008-20625
utb.identifier.upv2 19420
utb.identifier.mpt B 29 C 53/82, B 29 C 53/00, B 29 C 59/02, B 29 C 73/24, B 29 C 73/26, B 29 C 73/00
utb.date.registered 2008-12-04
utb.patent.type U1
utb.patent.uri http://spisy.upv.cz/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0019/uv019420.pdf
utb.patent.state Expired document
utb.identifier.ipc B29C 53/82
utb.identifier.ipc B29C 53/00
utb.identifier.ipc B29C 59/02
utb.identifier.ipc B29C 73/24
utb.identifier.ipc B29C 73/26
utb.identifier.ipc B29C 73/00
utb.contributor.internalauthor Dvořák, Zdeněk
utb.contributor.internalauthor Lukovics, Imrich
utb.contributor.internalauthor Žaludek, Milan
utb.contributor.internalauthor Kresta, Ladislav
Find Full text

Files in this item

Show simple item record