Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Ovladač pro více-složkovou manipulaci na rozhraní člověk-stroj

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace užitného vzoru:
KRÁL, Erik. Ovladač pro více-složkovou manipulaci na rozhraní člověk-stroj. IPC: G06F 3/00. Česká republika. Užitný vzor, CZ 2007-19189 U1. Dostupné také z: https://isdv.upv.cz/webapp/resdb.print_detail.det?pspis=PUV/19189.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články