TBU Publications
Repository of TBU Publications

Ovladač pro více-složkovou manipulaci na rozhraní člověk-stroj

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Ovladač pro více-složkovou manipulaci na rozhraní člověk-stroj cs
dc.title Controller for multi-component handling at man/machine interface en
dc.contributor.author Král, Erik
dc.date.issued 2008-03-17
dc.type utilityModel
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) cs
dc.publisher Tomas Bata University in Zlín en
dc.relation.uri http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1034365&lan=cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1002574
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28140/08:63508746!RIV10-MSM-28140___
utb.identifier.obdid 18552963
utb.source p-upv
dc.date.accessioned 2012-02-07T10:16:56Z
dc.date.available 2012-02-07T10:16:56Z
utb.identifier.upv1 2007-19189
utb.identifier.upv2 18364
utb.identifier.mpt G 06 F 3/00, G 06 F 17/50
utb.date.registered 2007-09-07
utb.patent.type U1
utb.patent.uri http://spisy.upv.cz/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0018/uv018364.pdf
utb.patent.state Expired document
utb.identifier.ipc G06F 3/00
utb.identifier.ipc G06F 17/50
utb.contributor.internalauthor Král, Erik
riv.obor JC
riv.skupina 02
riv.VYSBOD 40
riv.VYSKBO 27.7
riv.VYSPDL 1
riv.VYSPDLBOD 40
riv.VYSPDLKBO 27.7
Find Full text

Files in this item

Show simple item record