TBU Publications
Repository of TBU Publications

Variabilní multipoziční injekční pumpa

DSpace Repository


Find Full text Export to RefWorks
   


Files in this item

ČSN ISO 690:2011 citation

Citace užitného vzoru:
MINAŘÍK, Antonín, Petr SMOLKA, Aleš MRÁČEK, Libor NOVÁK, Martin MINAŘÍK a Jan MAŠLÍK. Variabilní multipoziční injekční pumpa. IPC: F04B 37/10. Česká republika. Užitný vzor, CZ 2011-24822 U1. Dostupné také z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1713141&lan=cs.

These citations are software generated and may contain errors. To verify accuracy, check the appropriate style guide.

Related articles