Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Variabilní multipoziční injekční pumpa

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace užitného vzoru:
MINAŘÍK, Antonín, Petr SMOLKA, Aleš MRÁČEK, Libor NOVÁK, Martin MINAŘÍK a Jan MAŠLÍK. Variabilní multipoziční injekční pumpa. IPC: F04B 37/10. Česká republika. Užitný vzor, CZ 2011-24822 U1. Dostupné také z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1713141&lan=cs.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články