TBU Publications
Repository of TBU Publications

Zařízení pro kontinuální nanášení tepelně izolačního polyuretanového pláště na obvodové zdivo staveb

DSpace Repository


Find Full text Export to RefWorks
   


Files in this item

ČSN ISO 690:2011 citation

Citace užitného vzoru:
BRIŠ, Petr a Jiří KUBĚNA. Zařízení pro kontinuální nanášení tepelně izolačního polyuretanového pláště na obvodové zdivo staveb. IPC: E04F 13/02. Česká republika. Užitný vzor, CZ 2010-22893 U1. Dostupné také z: https://isdv.upv.cz/webapp/resdb.print_detail.det?pspis=PUV/22893.

These citations are software generated and may contain errors. To verify accuracy, check the appropriate style guide.

Related articles