Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Zařízení pro kontinuální nanášení tepelně izolačního polyuretanového pláště na obvodové zdivo staveb

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace užitného vzoru:
BRIŠ, Petr a Jiří KUBĚNA. Zařízení pro kontinuální nanášení tepelně izolačního polyuretanového pláště na obvodové zdivo staveb. IPC: E04F 13/02. Česká republika. Užitný vzor, CZ 2010-22893 U1. Dostupné také z: https://isdv.upv.cz/webapp/resdb.print_detail.det?pspis=PUV/22893.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články