Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Suchá substance hydrogelu pro krytí ran a způsob její přípravy

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace patentu:
SAHA, Nabanita, Tomáš SÁHA a Amarjargal SAARAI. Suchá substance hydrogelu pro krytí ran a způsob její přípravy. IPC: A61K 9/70. Česká republika. Patentový spis, CZ 2010-126 A3. Dostupné také z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1497179&lan=cs.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články