TBU Publications
Repository of TBU Publications

Suchá substance hydrogelu pro krytí ran a způsob její přípravy

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Suchá substance hydrogelu pro krytí ran a způsob její přípravy cs
dc.title Dry substance of hydrogel to cover wounds and process for preparing thereof en
dc.contributor.author Saha, Nabanita
dc.contributor.author Sáha, Tomáš
dc.contributor.author Saarai, Amarjargal
dc.type patent
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) cs
dc.publisher Tomas Bata University in Zlín en
dc.relation.uri http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1497179&lan=cs
dc.description.abstract Suchá substance hydrogelu pro krytí ran vyrobená z přírodních a syntetických polymerů obsahuje želatinu a alginát sodný v hmotnostním poměru 3:7 až 7:3, přičemž tyto dvě složky dohromady tvoří 100 hm.d., a současně substance obsahuje 15 až 25 hm.d. polyethylénglykolu, 15 až 25 hm.d. glycerínu, 10 až 40 hm.d. polyvinylalkoholových nanovláken, 1 až 3 hm.d. chloridu sodného, případně další běžná aditiva. Způsob přípravy suché substance tohoto hydrogelu pro krytí ran spočívá v tom, že za stálého míchání při konstantní teplotě 75 až 85 °C se připraví výchozí polymerní roztok želatiny ve 180 až 220 hm.d. vody, po rozpuštění celého objemu želatiny se k výchozímu vodnému polymernímu roztoku želatiny přidají další složky - alginát sodný, polyethylénglykol, chlorid sodný a glycerín, případně rakytníkový olej, míchání této směsi pak pokračuje po dobu 5 až 6 min. při 250 až 350 ot/min., k výsledné viskózní hmotě hydrogelu se pak postupně přidá frakce polyvinylalkoholových nanovláken a rychlost míc hání se sníží na 150 až 50 ot/min., nakonec se viskózní hmota za aseptických podmínek dávkuje do misek a podrobí zrání při pokojové teplotě 20 až 25 °C, během něhož se z viskózní hmoty zcela odstraní obsah vody a získá se finální suchá substance hydrogelu ve tvaru plochého tělíska. cs
utb.faculty Faculty of Technology
utb.faculty University Institute
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1002570
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28610/11:43865471!RIV12-MSM-28610___
utb.identifier.obdid 43865482
utb.source p-upv
dc.date.accessioned 2012-02-07T10:16:55Z
dc.date.available 2012-02-07T10:16:55Z
utb.identifier.upv1 2010-126
utb.identifier.upv2 302380
utb.identifier.mpt A 61 K 9/70, A 61 K 47/42, A 61 P 17/02, A 61 K 47/36, A 61 K 47/30, A 61 K 47/10, A 61 K 47/44, A 61 K 36/18
utb.date.registered 2010-02-18
utb.date.granted 2011-03-09
utb.patent.type A3
utb.patent.uri http://spisy.upv.cz/Patents/FullDocuments/302/302380.pdf
utb.patent.state Valid document
utb.identifier.ipc A61K 9/70
utb.identifier.ipc A61K 47/42
utb.identifier.ipc A61P 17/02
utb.identifier.ipc A61K 47/36
utb.identifier.ipc A61K 47/30
utb.identifier.ipc A61K 47/10
utb.identifier.ipc A61K 47/44
utb.identifier.ipc A61K 36/18
utb.ou Centre of Polymer Systems
utb.contributor.internalauthor Saha, Nabanita
utb.contributor.internalauthor Sáha, Tomáš
utb.contributor.internalauthor Saarai, Amarjargal
Find Full text

Files in this item

Show simple item record