Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Vytlačovací hlava s inertní kapilárou s nulovou délkou

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace patentu:
ZATLOUKAL, Martin a Jan MUSIL. Vytlačovací hlava s inertní kapilárou s nulovou délkou. IPC: G01N 11/04. Česká republika. Patentový spis, CZ 2008-714 A3. Dostupné také z: https://isdv.upv.cz/webapp/resdb.print_detail.det?pspis=PT/2008-714.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články