TBU Publications
Repository of TBU Publications

Vytlačovací hlava s inertní kapilárou s nulovou délkou

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Vytlačovací hlava s inertní kapilárou s nulovou délkou cs
dc.title Extrusion head with inert capillary of zero length en
dc.contributor.author Zatloukal, Martin
dc.contributor.author Musil, Jan
dc.type patent
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) cs
dc.publisher Tomas Bata University in Zlín en
dc.relation.uri https://isdv.upv.cz/webapp/resdb.print_detail.det?pspis=PT/2008-714
dc.description.abstract Vytlačovací hlava s inertní kapilárou s nulovou délkou je tvořena vstupní dutou částí (1), opatřenou vnějším spojovacím prvkem (2) pro rozebíratelné spojení s komorou vytlačovacího zařízení, a tato vstupní dutá část (1) je ukončena výstupní plochou částí (3) opatřenou ve svém středu kapilárou (4) o průměru v rozmezí 0,1 až 8 mm a délce rovné 0,03 až 0,4 násobku průměru kapiláry (4). Přitom v místě obklopujícím kapiláru (4) má výstupní plochá část (3) nejmenší tloušťku (L) stěny rovnou délce (LK) kapiláry (4) a s rostoucí vzdáleností (r) od osy kapiláry (4) se tloušťka (L) stěny výstupní ploché části (3) zvyšuje podle monotónní funkce vzdálenosti (r) od osy kapiláry (4), zejména podle funkce lineární nebo kvadratické. Výstupní plochá část (3) vytlačovací hlavy je z vnější strany při obvodu opatřena montážními otvory (5). cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1002569
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28610/14:43871290!RIV15-GA0-28610___
utb.identifier.obdid 43871496
utb.source p-upv
dc.date.accessioned 2012-02-07T10:16:55Z
dc.date.available 2012-02-07T10:16:55Z
utb.identifier.upv1 2008-714
utb.identifier.upv2 304382
utb.identifier.mpt G 01 N 11/04, B 29 C 47/92, G 01 N 33/44
utb.date.registered 2008-11-07
utb.patent.type A3
utb.patent.uri http://spisy.upv.cz/Applications/2008/PPVCZ2008_0714A3.pdf
utb.patent.state Valid document
utb.identifier.ipc G01N 11/04
utb.identifier.ipc G01N 33/44
utb.identifier.ipc B29C 47/92
utb.contributor.internalauthor Zatloukal, Martin
utb.contributor.internalauthor Musil, Jan
Find Full text

Files in this item

Show simple item record