TBU Publications
Repository of TBU Publications

Zpracovatelská jednotka pro plynulý rovnoměrný ohřev a chlazení sady vložených předmětů, zejména lahví

DSpace Repository


Find Full text Export to RefWorks
   


Files in this item

ČSN ISO 690:2011 citation

Citace užitného vzoru:
SOBOLÍK, Martin a Milan ADÁMEK. Zpracovatelská jednotka pro plynulý rovnoměrný ohřev a chlazení sady vložených předmětů, zejména lahví. IPC: C12H 1/00. Česká republika. Užitný vzor, CZ 2010-22788 U1. Dostupné také z: https://isdv.upv.cz/webapp/resdb.print_detail.det?pspis=PUV/22788.

These citations are software generated and may contain errors. To verify accuracy, check the appropriate style guide.

Related articles