Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Zpracovatelská jednotka pro plynulý rovnoměrný ohřev a chlazení sady vložených předmětů, zejména lahví

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace užitného vzoru:
SOBOLÍK, Martin a Milan ADÁMEK. Zpracovatelská jednotka pro plynulý rovnoměrný ohřev a chlazení sady vložených předmětů, zejména lahví. IPC: C12H 1/00. Česká republika. Užitný vzor, CZ 2010-22788 U1. Dostupné také z: https://isdv.upv.cz/webapp/resdb.print_detail.det?pspis=PUV/22788.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články