Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Způsob předúpravy odpadních olejů a tuků s obsahem volných mastných kyselin pro alkoholytickou výrobu bionafty

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace patentu:
KOLOMAZNÍK, Karel, Karel KLEIN, Vladimír VAŠEK, Michaela UHLÍŘOVÁ a Alois MYNAŘÍK. Způsob předúpravy odpadních olejů a tuků s obsahem volných mastných kyselin pro alkoholytickou výrobu bionafty. IPC: C11B 3/06. Česká republika. Patentový spis, CZ 2008-411 U1. Dostupné také z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1071902&lan=cs.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články