TBU Publications
Repository of TBU Publications

Způsob předúpravy odpadních olejů a tuků s obsahem volných mastných kyselin pro alkoholytickou výrobu bionafty

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Způsob předúpravy odpadních olejů a tuků s obsahem volných mastných kyselin pro alkoholytickou výrobu bionafty cs
dc.title Preliminary treatment process of waste oils and fats containing free fatty acids for alcoholytic preparation of biodiesel en
dc.contributor.author Kolomazník, Karel
dc.contributor.author Klein, Karel
dc.contributor.author Vašek, Vladimír
dc.contributor.author Uhlířová, Michaela
dc.contributor.author Mynařík, Alois
dc.type patent
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) cs
dc.publisher Tomas Bata University in Zlín en
dc.relation.uri http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1071902&lan=cs
dc.description.abstract Způsob předúpravy odpadních olejů a tuků s obsahem volných mastných kyselin, zejména překračuje-li obsah volných mastných kyselin limitní hodnotu čísla kyselosti, případně je-li vstupní surovinou čistá mastná kyselina (nasycená nebo nenasycená) spočívá v tom, že se provede esterifikace volných mastných kyselin za použití organické baze nebo směsi organických bazí. cs
dc.description.abstract The proposed preliminary treatment process of waste oils and fats containing free fatty acids, particularly when the free fatty acid content exceeds a limit value of the acid number, optionally when the starting material is represented by a pure fatty acid (saturated or unsaturated), is characterized in that esterification of the free fatty acids is carried out based on the use of an organic base or a mixture of organic bases. en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1002564
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28140/12:43868221!RIV13-MSM-28140___
utb.identifier.obdid 43868315
utb.source p-upv
dc.date.accessioned 2012-02-07T10:16:54Z
dc.date.available 2012-02-07T10:16:54Z
utb.identifier.upv1 2008-411
utb.identifier.upv2 303071
utb.identifier.mpt C 11 B 3/06, C 07 C 67/00, C 10 L 1/18
utb.date.registered 2008-06-30
utb.patent.type U1
utb.patent.uri http://spisy.upv.cz/Applications/2008/PPVCZ2008_0411A3.pdf
utb.patent.state Valid document
utb.identifier.ipc C11B 3/06
utb.identifier.ipc C07C 67/00
utb.identifier.ipc C10L 1/18
utb.contributor.internalauthor Kolomazník, Karel
utb.contributor.internalauthor Klein, Karel
utb.contributor.internalauthor Vašek, Vladimír
utb.contributor.internalauthor Uhlířová, Michaela
utb.contributor.internalauthor Mynařík, Alois
Find Full text

Files in this item

Show simple item record