TBU Publications
Repository of TBU Publications

Biologicky odbouratelný materiál, zejména pro použití v humánních nebo veterinárních aplikacích a v zemědělství

DSpace Repository


Find Full text Export to RefWorks
   


Files in this item

ČSN ISO 690:2011 citation

Citace užitného vzoru:
SEDLAŘÍK, Vladimír, Pavel KUCHARCZYK, Petr SÁHA, Marek KOUTNÝ, Petr STLOUKAL, Jan DRBOHLAV, Irena NĚMEČKOVÁ, Antonín NEHYBA, Michael BINDER a Alexandra ŠALAKOVÁ. Biologicky odbouratelný materiál, zejména pro použití v humánních nebo veterinárních aplikacích a v zemědělství. IPC: A61K 9/32. Česká republika. Užitný vzor, CZ 2011-24586 U1. Dostupné také z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1690930&lan=cs.

These citations are software generated and may contain errors. To verify accuracy, check the appropriate style guide.

Related articles