TBU Publications
Repository of TBU Publications

Biologicky odbouratelný materiál, zejména pro použití v humánních nebo veterinárních aplikacích a v zemědělství

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Biologicky odbouratelný materiál, zejména pro použití v humánních nebo veterinárních aplikacích a v zemědělství cs
dc.title Biologically degradable material intended particularly for use in human or veterinary applications and in agriculture en
dc.contributor.author Sedlařík, Vladimír
dc.contributor.author Kucharczyk, Pavel
dc.contributor.author Sáha, Petr
dc.contributor.author Koutný, Marek
dc.contributor.author Stloukal, Petr
dc.contributor.author Drbohlav, Jan
dc.contributor.author Němečková, Irena
dc.contributor.author Nehyba, Antonín
dc.contributor.author Binder, Michael
dc.contributor.author Šalaková, Alexandra
dc.date.issued 2011-08-15
dc.type utilityModel
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) cs
dc.publisher Tomas Bata University in Zlín en
dc.relation.uri http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1690930&lan=cs
dc.description.abstract Technické řešení se týká materiálů ba bázi polykondenzátů kyseliny mléčné pro enkapsulace biologicky aktivních sloučenin. Tento materiál je využitelný zejména v humanní a vererinární medicíně a zemědělství. cs
dc.description.abstract Technical solution of the utility model is focused on material based on polycondensates of lactic acid. This material is applicable esppecially in humane or veterinary medicine or in agriculture. en
utb.faculty Faculty of Technology
utb.faculty University Institute
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1002562
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28610/11:43865456!RIV12-MSM-28610___
utb.identifier.obdid 43865467
utb.source p-upv
dc.date.accessioned 2012-02-07T10:16:54Z
dc.date.available 2012-02-07T10:16:54Z
utb.identifier.upv1 2011-24586
utb.identifier.upv2 22603
utb.identifier.mpt A 61 K 9/32, C 08 L 67/04, C 08 L 101/16, A 01 N 25/26
utb.date.registered 2011-07-13
utb.patent.type U1
utb.patent.uri http://spisy.upv.cz/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0022/uv022603.pdf
utb.patent.state Valid document
utb.identifier.ipc A61K 9/32
utb.identifier.ipc C08L 67/04
utb.identifier.ipc C08L 101/16
utb.identifier.ipc A01N 25/26
utb.ou Centre of Polymer Systems
utb.contributor.internalauthor Sedlařík, Vladimír
utb.contributor.internalauthor Kucharczyk, Pavel
utb.contributor.internalauthor Sáha, Petr
utb.contributor.internalauthor Koutný, Marek
utb.contributor.internalauthor Stloukal, Petr
Find Full text

Files in this item

Show simple item record