Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Způsob replikace povrchových struktur

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace patentu:
PATA, Vladimír, David MAŇAS, Jaroslav MALOCH, Miroslav MAŇAS a Michal STANĚK. Způsob replikace povrchových struktur. IPC: G06F 17/50. Česká republika. Patentový spis, CZ 2010-278 A3. Dostupné také z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1516852&lan=cs.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články