TBU Publications
Repository of TBU Publications

Způsob replikace povrchových struktur

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Způsob replikace povrchových struktur cs
dc.title Replication method of surface structures en
dc.contributor.author Pata, Vladimír
dc.contributor.author Maňas, David
dc.contributor.author Maloch, Jaroslav
dc.contributor.author Maňas, Miroslav
dc.contributor.author Staněk, Michal
dc.type patent
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) cs
dc.publisher Tomas Bata University in Zlín en
dc.relation.uri http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1516852&lan=cs
dc.description.abstract Povrch příslušného dílce se nejprve pokryje neprůhlednou maskou, která má vytvořen otvor tvaru pravoúhlého čtyřúhelníka o hranách odpovídajících velikosti replikované části povrchu. Potom následuje optické snímání souřadnic této části povrchu, uložení souřadnic v podobě třídimenzionální matice x, y, z a vytvoření zvětšené repliky povrchu převedením dat třídimenzionální matice na uzavřenou plochu bez mezer s následným vytištěním 3D tiskem a/nebo importem dat do systému CAD s automatickým vygenerováním příslušných nástrojových trajektorií pro vyrobení zvětšeného modelu povrchu technologií CNC obrábění. cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1002560
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/11:43865619!RIV12-MSM-28110___
utb.identifier.obdid 43865633
utb.source p-upv
dc.date.accessioned 2012-02-07T10:16:54Z
dc.date.available 2012-02-07T10:16:54Z
utb.identifier.upv1 2010-278
utb.identifier.upv2 302594
utb.identifier.mpt G 06 F 17/50, G 06 T 15/00, G 05 B 19/4099, G 01 B 5/28, G 01 B 7/34, G 01 B 11/30, G 01 B 21/30
utb.date.granted 2011-06-15
utb.patent.type A3
utb.patent.uri http://spisy.upv.cz/Patents/FullDocuments/302/302594.pdf
utb.patent.state Valid document
utb.identifier.ipc G06F 17/50
utb.identifier.ipc G06T 15/00
utb.identifier.ipc G05B 19/4099
utb.identifier.ipc G01B 5/28
utb.identifier.ipc G01B 7/34
utb.identifier.ipc G01B 11/30
utb.identifier.ipc G01B
utb.identifier.ipc 21/30
utb.contributor.internalauthor Pata, Vladimír
utb.contributor.internalauthor Maňas, David
utb.contributor.internalauthor Maloch, Jaroslav
utb.contributor.internalauthor Maňas, Miroslav
utb.contributor.internalauthor Staněk, Michal
Find Full text

Files in this item

Show simple item record