TBU Publications
Repository of TBU Publications

Monitorovací systém pro krizové řízení

DSpace Repository


Find Full text Export to RefWorks
   


Files in this item

ČSN ISO 690:2011 citation

Citace užitného vzoru:
ŠILHAVÝ, Petr, Radek ŠILHAVÝ a Zdenka PROKOPOVÁ. Monitorovací systém pro krizové řízení. IPC: G06F 19/00. Česká republika. Užitný vzor, CZ 2010-23274 U1. Dostupné také z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1578330&lan=cs.

These citations are software generated and may contain errors. To verify accuracy, check the appropriate style guide.

Related articles