Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Monitorovací systém pro krizové řízení

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace užitného vzoru:
ŠILHAVÝ, Petr, Radek ŠILHAVÝ a Zdenka PROKOPOVÁ. Monitorovací systém pro krizové řízení. IPC: G06F 19/00. Česká republika. Užitný vzor, CZ 2010-23274 U1. Dostupné také z: https://isdv.upv.cz/webapp/resdb.print_detail.det?pspis=PUV/23274.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články