TBU Publications
Repository of TBU Publications

Zařízení pro testování opotřebení polymerních materiálů

DSpace Repository


Find Full text Export to RefWorks
   


Files in this item

ČSN ISO 690:2011 citation

Citace užitného vzoru:
MAŇAS, David, Vladimír PATA a Miroslav MAŇAS. Zařízení pro testování opotřebení polymerních materiálů. IPC: G01M 17/02. Česká republika. Užitný vzor, CZ 2009-21134 U1. Dostupné také z: https://isdv.upv.cz/webapp/resdb.print_detail.det?pspis=PUV/21134.

These citations are software generated and may contain errors. To verify accuracy, check the appropriate style guide.

Related articles