Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Zařízení pro testování opotřebení polymerních materiálů

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace užitného vzoru:
MAŇAS, David, Vladimír PATA a Miroslav MAŇAS. Zařízení pro testování opotřebení polymerních materiálů. IPC: G01M 17/02. Česká republika. Užitný vzor, CZ 2009-21134 U1. Dostupné také z: https://isdv.upv.cz/webapp/resdb.print_detail.det?pspis=PUV/21134.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články