Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Structure and morphology of isotactic poly(butene-1) phase III

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
KASZONYIOVÁ, Martina, František RYBNIKÁŘ a Phillip H. GEIL. Structure and morphology of isotactic poly(butene-1) phase III. Journal of Macromolecular Science, Part B: Physics [online]. 2007, vol. 46 B, iss. 1, s. 195-205. [cit. 2023-01-29]. ISSN 0022-2348. Dostupné z: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00222340601044391.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články