Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Risks in the information systems and their evaluation

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
DOLEJŠOVÁ, Miroslava. Risks in the information systems and their evaluation. E+M Ekonomie a Management [online]. 2007, vol. 10, iss. 4, s. 118-123. [cit. 2021-10-18]. ISSN 1212-3609. Dostupné z: http://www.ekonomie-management.cz/archiv/vyhledavani/detail/120-rizika-v-informacnich-systemech-a-jejich-vyhodnocovani/.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial 4.0 International