Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

The effect of powder characteristics on pressure sensitivity of powder injection moulding compounds

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
HAUSNEROVÁ, Berenika, Tomáš SEDLÁČEK, Petr FILIP a Petr SÁHA. The effect of powder characteristics on pressure sensitivity of powder injection moulding compounds. Powder Technology [online]. 2011, vol. 206, iss. 3, s. 209-213. [cit. 2021-01-17]. ISSN 0032-5910. Dostupné z: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0032591010004663.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 Unported Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 Unported