Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Effects of state change of liquid crystalline polymer on dynamic visco-elasticity of its blends with polyethylene-terephthalate

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
HASHMI, S.A.R. a Takeshi KITANO. Effects of state change of liquid crystalline polymer on dynamic visco-elasticity of its blends with polyethylene-terephthalate. Applied Rheology [online]. 2007, vol. 17, iss. 6, s. 64510. [cit. 2021-07-23]. ISSN 1430-6395. Dostupné z: http://www.ar.ethz.ch/cgi-bin/AR/view?DOI=10.3933/ApplRheol-17-64510.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články