Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
ADAM, Vojtěch, Pavel HANUŠTIAK, Soňa KŘÍŽKOVÁ, Miroslava BEKLOVÁ, Josef ZEHNÁLEK, Libuše TRNKOVÁ, Aleš HORNA, Bernd SURES a René KIZEK. Palladium biosensor. Electroanalysis [online]. 2007, vol. 19, iss. 18, s. 1909-1914. [cit. 2023-06-02]. ISSN 1040-0397. Dostupné z: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/elan.200703953/abstract.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články