Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Rheological properties of aminosilane surface treated short glass fibre reinforced polypropylenes. Part 1: Steady shear and oscillatory flow properties in molten state

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
NISHITANI, Yosuke, Isamu SEKIGUCHI, Berenika HAUSNEROVÁ, Natálie ZDRAŽILOVÁ a Takeshi KITANO. Rheological properties of aminosilane surface treated short glass fibre reinforced polypropylenes. Part 1: Steady shear and oscillatory flow properties in molten state. Polymers and Polymer Composites. 2007, vol. 15, iss. 2, s. 111-119. ISSN 0967-3911.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články