Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Rheology of LCP/PET blends at solid and molten states of LCP

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
HASHMI, S.A.R. a Takeshi KITANO. Rheology of LCP/PET blends at solid and molten states of LCP. Applied Rheology [online]. 2006, vol. 16, iss. 3, s. 152-160. [cit. 2021-01-20]. ISSN 1430-6395. Dostupné z: http://www.ar.ethz.ch/cgi-bin/AR/view?DOI=10.3933/ApplRheol-16-152.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články