Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Susceptibility of Escherichia coli, Salmonella sp and Clostridium perfringens to organic acids and monolaurin

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
SKŘIVANOVÁ, Eva, Milan MAROUNEK, V. BENDA a Pavel BŘEZINA. Susceptibility of Escherichia coli, Salmonella sp and Clostridium perfringens to organic acids and monolaurin. Veterinární Medicína [online]. 2006, vol. 51, iss. 3, s. 81-88. [cit. 2023-03-22]. ISSN 0375-8427. Dostupné z: http://vri.cz/docs/vetmed/51-3-81.pdf.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články