Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Digestive organs, caecal metabolites and fermentation pattern in coypus (Myocastor coypus) and rabbits (Oryctolagus cuniculus)

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
MAROUNEK, Milan, Miloš SKŘIVAN, Pavel BŘEZINA a Ignác HOZA. Digestive organs, caecal metabolites and fermentation pattern in coypus (Myocastor coypus) and rabbits (Oryctolagus cuniculus). Acta Veterinaria Brno [online]. 2005, vol. 74, iss. 1, s. 3-7. [cit. 2021-03-01]. ISSN 0001-7213. Dostupné z: http://actavet.vfu.cz/74/1/0003/.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 Unported Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 Unported