Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Simulating grain size estimation

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
SAXL, Ivan, Katarína SÜLLEIOVÁ a Petr PONÍŽIL. Simulating grain size estimation. Kovové Materiály [online]. 2001, vol. 39, iss. 6, s. 396-409. [cit. 2021-10-25]. ISSN 0023-432X. Dostupné z: http://www.kovmat.sav.sk/abstract.php?rr=39&cc=6&ss=396.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články