Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Preparation of 1-monoacylglycerols from glycidol and fatty acids catalyzed by the chromium(III)-fatty acid system

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
JANIŠ, Rahula, Jiří KREJČÍ a Antonín KLÁSEK. Preparation of 1-monoacylglycerols from glycidol and fatty acids catalyzed by the chromium(III)-fatty acid system. European Journal of Lipid Science and Technology [online]. 2000, vol. 102, iss. 5, s. 351-354. [cit. 2021-06-15]. ISSN 1438-7697. Dostupné z: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/%28SICI%291438-9312%28200005%29102:5%3C351.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články