Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Vliv obsahu polypyrolu na elektroreologické vlastnosti suspenzí na bázi polypyrol/SBA-15

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
CHENG, Qilin, Vladimír PAVLÍNEK, Tomáš BELZA, Anežka LENGÁLOVÁ, Ying HE a Chunzhong LI. Vliv obsahu polypyrolu na elektroreologické vlastnosti suspenzí na bázi polypyrol/SBA-15. International Journal of Modern Physics B [online]. 2007, vol. 21, iss. 28-29, s. 5026-5032. [cit. 2021-07-23]. ISSN 0217-9792. Dostupné z: http://www.worldscinet.com/ijmpb/21/2128n29/S0217979207045980.html.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články