TBU Publications
Repository of TBU Publications

Vliv obsahu polypyrolu na elektroreologické vlastnosti suspenzí na bázi polypyrol/SBA-15

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Vliv obsahu polypyrolu na elektroreologické vlastnosti suspenzí na bázi polypyrol/SBA-15 cs
dc.title The effect of polypyrrole loading on the electrorheological properties of polypyrrole/SBA-15 suspensions en
dc.contributor.author Cheng, Qilin
dc.contributor.author Pavlínek, Vladimír
dc.contributor.author Belza, Tomáš
dc.contributor.author Lengálová, Anežka
dc.contributor.author He, Ying
dc.contributor.author Li, Chunzhong
dc.relation.ispartof International Journal of Modern Physics B
dc.identifier.issn 0217-9792 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2007-11-10
utb.relation.volume 21
utb.relation.issue 28-29
dc.citation.spage 5026
dc.citation.epage 5032
dc.event.title 10th International Conference on Electrorheological fluids and Magnetorheological Suspensions
dc.event.location Lake Tahoe, NV
utb.event.state-en United States
utb.event.state-cs Spojené státy americké
dc.event.sdate 2006-06-18
dc.event.edate 2006-06-22
dc.type article
dc.language.iso en
dc.publisher World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd. en
dc.identifier.doi 10.1142/S0217979207045980
dc.relation.uri http://www.worldscinet.com/ijmpb/21/2128n29/S0217979207045980.html
dc.subject elektroreologie cs
dc.subject polypyrol/SBA-15 cs
dc.subject electrorheology en
dc.subject polypyrrole/SBA-15 en
dc.description.abstract Byla připravena mezoporézní silika (SBA-15) s různým obsahem zapouzdřeného polypyrolu (PPy) v kanálcích. Analýza pomocí XRD a absorpčních/desorpčních izoterem N2 ukazuje, že různý obsah PPy v kanálcích neovlivňuje uspořádanou hexagonální strukturu výsledného nanokompozitu PPy/SBA-15. Dále byly zkoumány elektroreologické (ER) vlastnosti nanokompozitů s různým obsahem PPy v ustáleném a oscilačním smykovém poli. Výsledky ukazují, že kapaliny s dispergovaným PPy/SBA-15 vykazují v elektrickém poli typické ER a viskoelastické chování. ER efekt závisí především na obsahu PPy, přičemž existuje optimální obsah PPy, při němž je ER efekt nejvyšší. cs
dc.description.abstract Encapsulated polypyrrole (PPy) with different amount in the channels of mesoporous silica (SBA-15) was synthesized. The XRD and N-2 adsorption/desorption isotherms analysis show that PPy with different loadings in the channels does not affect the ordered hexagonal structure of resultant PPy/SBA-15 nanocomposites. Further, the electrorheological (ER) properties of the nanocomposites with different PPy loadings were investigated by steady and oscillatory shear experiments. The results reveal that PPy/SBA-15 fluids exhibit typical ER and viscoelastic behavior under the applied electric field and ER response depends mainly on PPy loadings and there is an optimum PPy loading for strong ER effect. en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1001911
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/07:63505350
utb.identifier.obdid 16053334
utb.identifier.scopus 2-s2.0-36848999301
utb.identifier.wok 000251998000038
utb.source d-wok
dc.date.accessioned 2011-08-09T07:34:13Z
dc.date.available 2011-08-09T07:34:13Z
utb.contributor.internalauthor Pavlínek, Vladimír
utb.contributor.internalauthor Belza, Tomáš
utb.contributor.internalauthor Lengálová, Anežka
utb.contributor.internalauthor Cheng, Qilin
Find Full text

Files in this item

Show simple item record